Conas atá tú? – How are you?

thar-cionn:

Tá mé …

  • Go maith – Good
  • I ndea-ghiúmar – In a good mood 
  • Go breá – Great
  • Go hiontach – Excellent
  • Thar barr / Thar cionn – Brilliant
  • Ar fheabhas – Wonderful
  • Ar mhuin na muice – On the pig’s back (terrific) 
  • Chomh riméadach leis na gcuacha – As happy as the cuckoos
  • Go dona – Bad
  • I ndroch-ghiúmar – In a bad mood
  • Go huafásach – Awful
  • In ísle brí – In low spirits
  • In umar na haimléise – In the depths of despair